Suonda chanzunettas.ch sin Youtube

Suonda chanzunettas.ch sin Youtube:

Uffants chantan per uffants.

Las chanzuns d'uffants svizras tradiziunalas las pli popularas

Scuvrir ussa las chanzunettas

Noss pli nov video

Opiniuns da noss fans:

“Ina plattafuorma cun canzuns romontschas per affons e carschi cun chors d’affons ord il cantun quetel jeu super.”
H. S (50 onns)

“Chanzunettas.ch ei ina gronda valetta per la Romantschia.”
A. S (53 onns)

“Dass so viele Noten gratis zu Verfügung stehen, finde ich grossartig.”
S. Saxer (40 Jahre)