Täär i nöd e bitzeli

Täär i nöd e bitzeli
Täär i nöd e chli
Täär i nöd es bitzeli lustig si
Täär i nöd e bitzeli
Täär i nöd e chli
Täär i nöd es bitzeli si?

Joli duli duli
Joli duli du
Joli duli duli
Joli duli du
Joli duli duli
Joli duli du
Joli duli duli-o

Jo, du tääscht e bitzeli
Jo, du tääscht e chli
Jo, du tääscht e bitzeli lustig si
Jo, du tääscht e bitzeli
Jo, du tääscht e chli
Jo, du tääscht e bitzeli si.

Joli duli duli…

Wemmer nöd e bitzeli
Wemmer nöd e chli
Wemmer nöd e bitzeli lustig si
Wemmer nöd e bitzeli
Wemmer nöd e chli
Wemmer nöd e bitzeli si?

Joli duli duli…

Jo, mer wend e bitzeli
Jo, mer wend e chli
Jo, mer wend e bitzeli lustig si
Jo, mer wend e bitzeli
Jo, mer wend e chli
Jo, mer wend e bitzeli si.

Joli duli duli…